UPDATE | Ringkasan Belanjawan 2020

10/11/2019 Fara Lumière 0 Comments

Belanjawan 2020 yang bertemakan ‘Memacu Pertumbuhan Dan Keberhasilan Saksama Ke Arah Kemakmuran Bersama’ dengan bertunjangkan empat teras utama dalam usaha untuk menstabilkan semula kedudukan kewangan negara kerajaan.

Intipati Belanjawan 2020

Empat teras berkenaan ialah :
  • Memacu Pertumbuhan Ekonomi Dana Ekonomi Baharu dan Era Digital Pelaburan Ke Atas Rakyat: Meningkatkan Keupayaan Modal Insan.
  • Mewujudkan Masyarakat Yang Bersatu, Inklusif dan Saksama.
  • Memulihkan Institusi dan Kewangan Awam​​​​​​
[UPDATE BELANJAWAN 2020] RINGKASAN KANDUNGAN BELANJAWAN


Kadar Bantuan Sara Hidup (COLA) sebanyak RM50 sebulan dinaikkan bagi kumpulan pelaksana.

Penebusan awal gantian cuti rehat (GCR) sebanyak 75 hari untuk ganjaran wang tunai.

Perlindungan Kemalangan Diri Berkelompok ditawarkan bernilai RM100 ribu secara percuma selama dua tahun kepada peminjam baharu kemudahan pinjaman perumahan Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA).

Beban waris penjawat awam yang meninggal dunia dalam perkhidmatan diringankan.

.......................................................................

Infografik belanjawan untuk mengurus dan pembangunan Islam.


Kerajaan akan terus menegakkan kedudukan agama Islam sebagai>> agama Persekutuan sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Oleh itu, dalam Belanjawan 2020, peruntukan bagi hal ehwal Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri akan ditingkatkan kepada RM1.3 bilion berbanding RM1.2 bilion pada tahun ini.

Kerajaan juga akan menaikkan>> elaun Guru Kelas Al-Quran dan Fardhu Ain (KAFA) sebanyak RM100 sebulan kepada 33,200 guru KAFA sedia ada dengan peruntukan tambahan sebanyak RM46 juta.

Sebagai penghargaan terhadap peranan mereka dalam masyarakat, Kerajaan mencadangkan>> bantuan khas secara
one-off sebanyak RM500 kepada setiap Imam, Bilal (Muazzin), Tok Siak/Noja/Merbot (penjaga masjid) dan Guru Takmir.

Kerajaan akan memperuntukkan>> RM10 juta kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) untuk inisiatif Rahmatan Lil-Alamin bertujuan membangunkan pemahaman Maqasid Syariah melalui beberapa program pemerkasaan dan perbincangan.

0 KOmen: